سپاس از نگاهی که دارید
***
***
Thank you for visiting my photoblog ...

Devi from Chennai, India

Half lit...Looks beautiful...

25 Feb 2017 4:20pm

omid from mashhad, Iran

نگاه و ثبت ساده و زیبا
...
کادر، فوکوس و فلو، رنگها، نورها، سایه ها و بافت های قشنگ

25 Feb 2017 6:17pm

Steve Rice from Olympia, United States

Lovely light that leads the eye through the photo.

25 Feb 2017 6:36pm

 

Canon EOS Kiss X5
1/200 second
F/5.6
ISO 100
47 mm

95-10